• İthalat Gümrük işlemleri
 • İhracat Gümrük İşlemleri
 • Gözetim ve Kota lisansları çıkarma işlemleri
 • Dahilde İşleme çıkarma-kapama işlemleri
 • Hariçte işleme çıkarmam-kapama işlemleri
 • Teminat mektupları çözümleri işlemleri
 • Sağlık Bakanlığı kontrol belgesi işlemleri
 • Tarım Bakanlığı kontrol belgesi işlemleri
 • İşçi Sağlığı izin belgesi işlemleri
 • Çevre Bakanlığı kontrol belgesi işlemleri
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakım onarım belgesi işlemleri
 • Antrepo İşlemleri (Gümrüklü-Gümrüksüz  depolama) işlemleri
 • A.TR işlemleri
 • İ.T.K.İ.B.işlemleri
 • Sanayi Odası  işlemleri
 • Ticaret Odası işlemleri